« Previous Article
Next Article »

Review Article Open Access


Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy Massage

Dilek EFE ARSLAN, Sevinç KUTLUTÜRKAN.

Abstract
Knee osteoarthritis (OA) is a frequently seen chronic rheumatic disease characterized by new bone formations leading to symptoms such as pain, stiffness and reduced physical function due to the deformed knee cartilage. The main goal of the treatment and care of OA is to maintain and improve joint functions by eliminating pain and stiffness, to prevent or improve disability, to maintain and develop muscle strength, and to prevent any treatment complications. Simultaneous application of pharmacological and non-pharmacological treatments is required for the knee OA treatment. Aromatherapy massage is one of the non-pharmacological approaches which can be used as an independent nursing intervention. It is a technique which combines the positive effects of classical massage and aromatherapy. The main goal of aromatherapy is not to cure the disease, but to manage the disease-related symptoms. In OA, aromatherapy massage is used to relief pain, prevent stiffness, increase physical function, remove muscle tension and, thereby, improving the quality of life of the patient. Aromatherapy massage is among the major nursing interventions to improve the patient care skills of the nurses and nursing care. Therefore, aromatherapy massage should be included in independent nursing applications interventions.

Key words: Knee osteoarthritis, aromatherapy, massage, pain, functional statusDİZ OSTEOARTRİTİNDE ALTERNATİF BİR UYGULAMA: AROMATERAPİ MASAJI

Özet
Diz osteoartirt (OA), diz eklem kıkırdağının bozulmasıyla ağrı, tutukluk ve fiziksel fonksiyonda azalma gibi semptomlara yol açan yeni kemik formasyonları ile karakterize sık görülen kronik romatizmal bir hastalıktır. Diz osteoartrit tedavi ve bakımda amaç; ağrı ve tutukluğun giderilerek eklem fonksiyonlarının korunması ve iyileştirilmesi, disabilitenin önlenmesi veya düzeltilmesi, kas gücünün korunması, geliştirilmesi ve tedavi komplikasyonlarının önlenmesidir. Diz OA yönetimi için farmakolojik ve non-farmokolojik tedaviler birlikte uygulanması gerekmektedir. Nonfarmakolojik yaklaşımlar arasında hemşirelerin bağımsız fonksiyonlarını kullanabileceği aromaterapi masajı yer almaktadır. Aromaterapi masajı; klasik masaj ve aromaterapinin olumlu etkilerini birleştiren bir tekniktir. Aromaterapi masajının asıl hedefi hastalığı tedavi etmek değil, hastalık nedeniyle oluşan semptomların kontrolünün sağlanmasıdır. Aromaterapi masajı diz osteoartritte, yaşanan ağrının giderilmesi, tutukluğun önlenmesi, fiziksel fonksiyonda artışın sağlanması, kas gerginliğin giderilmesini sağlayarak bireyin yaşam kalitesini yükseltilmesine katkı sağlayacaktır. Hemşirelerin hasta bakımlarını geliştirmek ve hemşireliği güçlendirmek için kullanabildikleri en önemli uygulamalar arasında aromaterapi masajı bulunmaktadır. Bu nedenle hemşireler bağımsız uygulamaları arasında aromaterapi masajına yer verilmesi gerekmektedir

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, aromaterapi, masaj, ağrı, fonksiyonel durum


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Dilek EFE ARSLAN
Articles by Sevinç KUTLUTÜRKAN
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 813
Downloaded: 90
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

ARSLAN DE, KUTLUTURKAN S. [Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy Massage]. Spatula DD. 2017; 7(1): 26-31. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170516090830


Web Style

ARSLAN DE, KUTLUTURKAN S. [Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy Massage]. http://www.spatuladd.com/?mno=250665 [Access: February 24, 2018]. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170516090830


AMA (American Medical Association) Style

ARSLAN DE, KUTLUTURKAN S. [Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy Massage]. Spatula DD. 2017; 7(1): 26-31. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170516090830Vancouver/ICMJE Style

ARSLAN DE, KUTLUTURKAN S. [Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy Massage]. Spatula DD. (2017), [cited February 24, 2018]; 7(1): 26-31. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170516090830Harvard Style

ARSLAN, D. E. & KUTLUTURKAN, S. (2017) [Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy Massage]. Spatula DD, 7 (1), 26-31. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170516090830Turabian Style

ARSLAN, Dilek EFE, and Sevinc KUTLUTURKAN. 2017. [Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy Massage]. Spatula DD, 7 (1), 26-31. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170516090830Chicago Style

ARSLAN, Dilek EFE, and Sevinc KUTLUTURKAN. "[Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy Massage]." Spatula DD 7 (2017), 26-31. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170516090830MLA (The Modern Language Association) Style

ARSLAN, Dilek EFE, and Sevinc KUTLUTURKAN. "[Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy Massage]." Spatula DD 7.1 (2017), 26-31. Print.Turkish. doi:10.5455/spatula.20170516090830APA (American Psychological Association) Style

ARSLAN, D. E. & KUTLUTURKAN, S. (2017) [Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy Massage]. Spatula DD, 7 (1), 26-31. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170516090830