« Previous Article
Next Article »

Original Research Open Access


The Use of Complementary and Integrative Health Practices in Disc Herniation Patients

Gülsüm Nihal Çürük, Yeliz Sürme, Hatice Yüceler Kaçmaz.

Abstract
Aim: This descriptive study was conducted to determine complementary and alternative medicines (CIHP) used by patients with disc herniation to relieve low back pain.
Methods: A demographic questionnaire was completed with 185 patients between January 2014 and June 2014. Data has been collected from a face-to-face interview performed by a researchers.
Results: The mean age of patients 50.6±14.3. The most common types of CIHP used were respectively messages (57.4%), pray (52.2%) and hot application (%28.7). Majority of the patients using CIHP (73.0%) did not discuss the use of these therapies with health care providers.
Conclusion: Study showed that patients with disc herniation had higher rates of CIHP use. Majority of the patients did not share the use of these therapies with health care providers. Health care providers should be aware of the tendency to use CIHP methods of patients and should be informed about the benefits and risks of CIHP methods.

Key words: Nursing, disc hernia, pain, complementary, integrative health practicesDİSK HERNİ NEDENİYLE AĞRI YAŞAYAN BİREYLERİN TAMAMLAYICI VE İNTEGRATİF SAĞLIK UYGULAMALARINI KULLANIM DURUMU

Özet
Amaç: Bu çalışma disk herni nedeniyle ağrı yaşayan bireylerin tamamlayıcı ve integratif sağlık uygulamalarını (TİSU) kullanma durumlarını belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma Ocak 2014-Haziran 2014 tarihleri arasında toplam 185 hasta ile yürütülmüştür. Çalışmada etik kurul onayı ile bireylerden yazılı bilgilendirilmiş olur alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmıştır.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 50.6±14.3 olup, %68.6’sı bel, %24.9’u boyun, %13.5’i sırt ve %35.3’ü bacak ağrısından şikayetçidir. Hastaların %74.1’i mevcut ağrıları için TİSU yöntemi kullandığını, TİSU kullananların %78.1’i TİSU kullanmadan önce sağlık personeline danışmadığını, %88.6’sı kullandığı TİSU yönteminin sağlık personeli tarafından sorgulanmadığını ve %73.0’ı TİSU kullandığını sağlık personeline söylemediğini ifade etmiştir. En sık kullanılan üç yöntemin sırasıyla; masaj uygulaması %57.4, dua etme %52.2 ve sıcak uygulama %28.7 olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: Disk herni tanılı hastaların TİSU yöntemlerini sıklıkla kullandığı ve bu durumu sağlık personeli ile paylaşmadığı saptanmıştır. Sağlık personeli hastaların TİSU yöntemlerine olan eğilimlerinin farkında olmalı ve hastaları TİSU yöntemlerinin fayda ve riskleri açısından bilgilendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, disk herni, ağrı, tamamlayıcı, integratif sağlık uygulamaları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Gülsüm Nihal Çürük
Articles by Yeliz Sürme
Articles by Hatice Yüceler Kaçmaz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 866
Downloaded: 112
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Curuk GN, Surme Y, Kacmaz HY. [The Use of Complementary and Integrative Health Practices in Disc Herniation Patients]. Spatula DD. 2017; 7(1): 16-20. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170603050439


Web Style

Curuk GN, Surme Y, Kacmaz HY. [The Use of Complementary and Integrative Health Practices in Disc Herniation Patients]. http://www.spatuladd.com/?mno=257364 [Access: February 24, 2018]. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170603050439


AMA (American Medical Association) Style

Curuk GN, Surme Y, Kacmaz HY. [The Use of Complementary and Integrative Health Practices in Disc Herniation Patients]. Spatula DD. 2017; 7(1): 16-20. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170603050439Vancouver/ICMJE Style

Curuk GN, Surme Y, Kacmaz HY. [The Use of Complementary and Integrative Health Practices in Disc Herniation Patients]. Spatula DD. (2017), [cited February 24, 2018]; 7(1): 16-20. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170603050439Harvard Style

Curuk, G. N., Surme, Y. & Kacmaz, H. Y. (2017) [The Use of Complementary and Integrative Health Practices in Disc Herniation Patients]. Spatula DD, 7 (1), 16-20. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170603050439Turabian Style

Curuk, Gulsum Nihal, Yeliz Surme, and Hatice Yuceler Kacmaz. 2017. [The Use of Complementary and Integrative Health Practices in Disc Herniation Patients]. Spatula DD, 7 (1), 16-20. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170603050439Chicago Style

Curuk, Gulsum Nihal, Yeliz Surme, and Hatice Yuceler Kacmaz. "[The Use of Complementary and Integrative Health Practices in Disc Herniation Patients]." Spatula DD 7 (2017), 16-20. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170603050439MLA (The Modern Language Association) Style

Curuk, Gulsum Nihal, Yeliz Surme, and Hatice Yuceler Kacmaz. "[The Use of Complementary and Integrative Health Practices in Disc Herniation Patients]." Spatula DD 7.1 (2017), 16-20. Print.Turkish. doi:10.5455/spatula.20170603050439APA (American Psychological Association) Style

Curuk, G. N., Surme, Y. & Kacmaz, H. Y. (2017) [The Use of Complementary and Integrative Health Practices in Disc Herniation Patients]. Spatula DD, 7 (1), 16-20. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170603050439