« Previous Article
Next Article »

Original Research Open Access


DETERMINATION THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND USE STATUS ON THE HERBS AND HERBAL SUPPLEMENT PRODUCTS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS

Sema Çalapkorur, Betül Öztürk, Saliha Dağlı, Miray Vatandaş.

Abstract
ABSTRACT
AIM: The aim of this research is to determine the level of knowledge about the herbs and herbal supplements and the usage status of these products of Erciyes University Health Sciences Faculty students.
METHODS: This research was conducted between November 2015 and March 2016 with 300 students at Erciyes University Faculty of Health Sciences. Survey form prepared by the researcher questioned the students' demographics, level of knowledge about herbs and herbal supplements and whether they would recommend herbs and herbal supplements to their patients.
RESULTS: Of the 300 students who participated in the study, 49% were nutrition and dietetic, and 51% were nursing students. 42% of the students in the department of nutrition and dietetics and 42.7% of the students in the nursing department stated that they have knowledge about herbs and herbal supplements. 38.4% of the students stated that they use herbs and herbal supplement products. The majority of the students (91.9%) stated that, they will ask their patients whether they use herbs and herbal products in their professional lives. In addition, 92.7% of the students mentioned that it is necessary to receive training on this subject.
CONCLUSION: The use of herbs and herbal supplement products in the students of the Faculty of Health Sciences was found to be widespread, but the level of knowledge about this subject was found to be inadequate. This issue should be part of the undergraduate education of the students in order to increase the level of knowledge of the students and the credibility of their proposals to their patients in their professional lives.

Key words: Herbs, herbal products, health sciences, knowledge statusSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİLER VE BİTKİSEL DESTEK ÜRÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİNİN VE KULLANIM DURUMLARININ SAPTANMASI

Özet
ÖZET
AMAÇ: Bu araştırmanın amacı Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bitkiler ve bitkisel destek ürünler hakkındaki bilgi düzeylerinin ve bu ürünleri kullanım durumlarının saptanmasıdır.
YÖNTEM: Bu araştırma Kasım 2015- Mart 2016 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 300 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ile öğrencilerin demografik özellikleri, bitkiler ve bitkisel destek ürünleri hakkındaki bilgi düzeyi ve bu ürünleri kullanım durumları, bitkiler ve bitkisel destek ürünleri hastalarına önerip önermeme durumları ve bu konu hakkında eğitim almak isteyip istemedikleri sorgulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 300 öğrencinin %49’unu beslenme ve diyetetik, %51’ini ise hemşirelik öğrencileri oluşturmuştur. Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin %42’si, hemşirelik bölümü öğrencilerinin ise %42.7’si bitkiler ve bitkisel destek ürünleri hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %38.4’ü bitkiler ve bitkisel destek ürünleri kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%91.9) meslek hayatlarında hastalarının bitkiler ve bitkisel ürün kullanım durumlarını sorgulayacağını belirtmiştir. Bunun yanında, öğrencilerin %92.7’si bu konuyla ilgili eğitim almanın gerekliliğinden bahsetmiştir.
SONUÇ: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde bitkiler ve bitkisel destek ürünleri kullanımın yaygın olduğu fakat bu konu hakkındaki bilgi düzeyinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin bu konudaki bilgi düzeylerini ve meslek hayatlarında hastalarına verecekleri önerilerin güvenilirliğini arttırmak için, bu konu öğrencilerin lisans eğitimlerin bir parçası haline getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bitkiler, bitkisel destek ürünleri, sağlık bilimleri, bilgi düzeyi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Sema Çalapkorur
Articles by Betül Öztürk
Articles by Saliha Dağlı
Articles by Miray Vatandaş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 842
Downloaded: 88
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Calapkorur S, Ozturk B, Dagli S, Vatandas M. [DETERMINATION THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND USE STATUS ON THE HERBS AND HERBAL SUPPLEMENT PRODUCTS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS]. Spatula DD. 2017; 7(1): 7-11. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513065223


Web Style

Calapkorur S, Ozturk B, Dagli S, Vatandas M. [DETERMINATION THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND USE STATUS ON THE HERBS AND HERBAL SUPPLEMENT PRODUCTS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS]. http://www.spatuladd.com/?mno=260071 [Access: February 24, 2018]. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513065223


AMA (American Medical Association) Style

Calapkorur S, Ozturk B, Dagli S, Vatandas M. [DETERMINATION THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND USE STATUS ON THE HERBS AND HERBAL SUPPLEMENT PRODUCTS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS]. Spatula DD. 2017; 7(1): 7-11. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513065223Vancouver/ICMJE Style

Calapkorur S, Ozturk B, Dagli S, Vatandas M. [DETERMINATION THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND USE STATUS ON THE HERBS AND HERBAL SUPPLEMENT PRODUCTS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS]. Spatula DD. (2017), [cited February 24, 2018]; 7(1): 7-11. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513065223Harvard Style

Calapkorur, S., Ozturk, B., Dagli, S. & Vatandas, M. (2017) [DETERMINATION THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND USE STATUS ON THE HERBS AND HERBAL SUPPLEMENT PRODUCTS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS]. Spatula DD, 7 (1), 7-11. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513065223Turabian Style

Calapkorur, Sema, Betul Ozturk, Saliha Dagli, and Miray Vatandas. 2017. [DETERMINATION THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND USE STATUS ON THE HERBS AND HERBAL SUPPLEMENT PRODUCTS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS]. Spatula DD, 7 (1), 7-11. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513065223Chicago Style

Calapkorur, Sema, Betul Ozturk, Saliha Dagli, and Miray Vatandas. "[DETERMINATION THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND USE STATUS ON THE HERBS AND HERBAL SUPPLEMENT PRODUCTS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS]." Spatula DD 7 (2017), 7-11. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513065223MLA (The Modern Language Association) Style

Calapkorur, Sema, Betul Ozturk, Saliha Dagli, and Miray Vatandas. "[DETERMINATION THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND USE STATUS ON THE HERBS AND HERBAL SUPPLEMENT PRODUCTS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS]." Spatula DD 7.1 (2017), 7-11. Print.Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513065223APA (American Psychological Association) Style

Calapkorur, S., Ozturk, B., Dagli, S. & Vatandas, M. (2017) [DETERMINATION THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND USE STATUS ON THE HERBS AND HERBAL SUPPLEMENT PRODUCTS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS]. Spatula DD, 7 (1), 7-11. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513065223