« Previous Article
Next Article »

Review Article Open Access


A SUPPORTING NURSING PRACTİCE: THERAPEUTIC TOUCHING ON LABOR

Rabiye Erenoğlu, Mürüvvet BAŞER.

Abstract
A negative labor experience in a woman’s life may lead to postpartum depression, post–traumatic stress disorder, curettage in unintended pregnancies, caesarean section in later labors, sexual dysfunction, deficient mother–infant binding, problems in breastfeeding and baby neglect. Focus of nursing care given to woman who is in a labor process is directed at not only providing a safe labor for both mother and the baby but also constituting a positive and satisfying labor experience. Important nursing practics include breathing during labor, relaxation, giving help, support on pushing properly, giving the most proper position, paying attention to privacy, assisting psychologically, decreasing stressors and sensual contact. The importance of constant support and implementations given and provided by the nurses is increasing due to nurses who are the closest to women in labor process. This article focuses on the benefits of therapeutic touch during childbirth.

Key words: Key Words: Labor, Nursing, Therapeutic TouchDESTEKLEYİCİ BİR HEMŞİRELİK GİRİŞİMİ: DOĞUMDA TERAPÖTİK DOKUNMA

Özet
Yaşanılan bir olumsuz doğum eylemi deneyimi sonrasında postpartum depresyon, posttarvmatik stres bozukluğu ve cinsel disfonfsiyon görülebilmekte, istenmeyen gebelikler küretajla sonlandırılabilmekte, sonraki doğumların sezaryen ile yapılmasına, anne-bebek bağlanmasında sorunların yaşanmasına, emzirme problemlerin oluşmasına ve yenidoğanın ihmal edilmesine neden olabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı hemşirelik bakımının odağını, sadece sağlıklı anne ve bebek açısından güvenli bir doğum ortamı oluşturmak olmamalı, aynı zamanda memnun edici ve olumlu bir deneyimin yaşanmasına da olanak sağlaması gerekmektedir. Doğumun eyleminde yapılması gereken önemli hemşirelik girişimleri arasında nefes alıp verme/gevşemeyi sağlama, yardım etme, doğru ıkınma konusunda destek olma, eylem sırasında en uygun pozisyonu verme, mahremiyete özen gösterme, psikolojik destek olma, stresörleri azaltma, terapötik tensel temas yer almaktadır. Hemşirelerin doğum sürecindeki kadına en yakın ve ilişki kurabilecek konumda olması, hemşire tarafından verilen sürekli desteğin ve uygulamaların önemi daha da artmaktadır. Bu derleme makale doğum sırasında terapötik dokunmanın yararları üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Doğum Eylemi, Hemşirelik, Terapötik Dokunma


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Rabiye Erenoğlu
Articles by Mürüvvet BAŞER
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 811
Downloaded: 80
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Erenoglu R, BASER M. [A SUPPORTING NURSING PRACTİCE: THERAPEUTIC TOUCHING ON LABOR]. Spatula DD. 2017; 7(1): 21-25. Turkish. doi:10.5455/spatula20170516091239


Web Style

Erenoglu R, BASER M. [A SUPPORTING NURSING PRACTİCE: THERAPEUTIC TOUCHING ON LABOR]. http://www.spatuladd.com/?mno=260757 [Access: February 24, 2018]. Turkish. doi:10.5455/spatula20170516091239


AMA (American Medical Association) Style

Erenoglu R, BASER M. [A SUPPORTING NURSING PRACTİCE: THERAPEUTIC TOUCHING ON LABOR]. Spatula DD. 2017; 7(1): 21-25. Turkish. doi:10.5455/spatula20170516091239Vancouver/ICMJE Style

Erenoglu R, BASER M. [A SUPPORTING NURSING PRACTİCE: THERAPEUTIC TOUCHING ON LABOR]. Spatula DD. (2017), [cited February 24, 2018]; 7(1): 21-25. Turkish. doi:10.5455/spatula20170516091239Harvard Style

Erenoglu, R. & BASER, M. (2017) [A SUPPORTING NURSING PRACTİCE: THERAPEUTIC TOUCHING ON LABOR]. Spatula DD, 7 (1), 21-25. Turkish. doi:10.5455/spatula20170516091239Turabian Style

Erenoglu, Rabiye, and Muruvvet BASER. 2017. [A SUPPORTING NURSING PRACTİCE: THERAPEUTIC TOUCHING ON LABOR]. Spatula DD, 7 (1), 21-25. Turkish. doi:10.5455/spatula20170516091239Chicago Style

Erenoglu, Rabiye, and Muruvvet BASER. "[A SUPPORTING NURSING PRACTİCE: THERAPEUTIC TOUCHING ON LABOR]." Spatula DD 7 (2017), 21-25. Turkish. doi:10.5455/spatula20170516091239MLA (The Modern Language Association) Style

Erenoglu, Rabiye, and Muruvvet BASER. "[A SUPPORTING NURSING PRACTİCE: THERAPEUTIC TOUCHING ON LABOR]." Spatula DD 7.1 (2017), 21-25. Print.Turkish. doi:10.5455/spatula20170516091239APA (American Psychological Association) Style

Erenoglu, R. & BASER, M. (2017) [A SUPPORTING NURSING PRACTİCE: THERAPEUTIC TOUCHING ON LABOR]. Spatula DD, 7 (1), 21-25. Turkish. doi:10.5455/spatula20170516091239