« Previous Article
Next Article »

Review Article Open Access


INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DİAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS

NURHAN DOĞAN, SONGÜL GÖRİŞ, ZÜLEYHA KILIÇ.

Abstract
Osteoarthritis is a chronic disease that has an increasing frequency with ageing and affects seriously life of individuals by causing pain and disabilities. Along with pharmacological treatments, the use of integrative treatment methods is suggested for effective treatment of osteoarthritis. Integrative treatment methods frequently used in treatment of osteoarthritis include; exercise, acupuncture, hot application, massage, yoga, and tai-chi. The use of integrative practices in control of problems associated with osteoarthritis such as pain, joint involvements, and decreased physical functions has been gradually increasing. In this review, information regarding some integrative practices used in individuals with osteoarthritis and responsibilities of nurses in these practices was given.

Key words: Osteoarthrıtıs, integrative health practices used, nursingOSTEOARTRİT TANISI ALMIŞ BİREYLERDE SEMPTOM YÖNETİMİNDE KULLANILAN BÜTÜNLEŞİK SAĞLIK UYGULAMALARI

Özet
Osteoartrit, yaşlanmayla birlikte sıklığı giderek artan, ağrı ve sakatlıklara neden olarak bireylerin yaşamını ciddi şekilde etkileyen kronik bir hastalıktır. Osteoartritin etkin tedavisinde, farmakolojik tedavilerle birlikte bütünleşik (integratif) tedavi yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir. Osteoartrit tedavisinde sıklıkla kullanılan integratif tedavi yöntemleri; egzersiz, akupunktur, sıcak uygulama, masaj, yoga ve tai chi’yi içermektedir. Osteoartrite bağlı gelişen ağrı, eklemlerde tutukluk ve fiziksel fonksiyonlarda azalma gibi sorunların kontrolünde integratif uygulamaların kullanımı giderek artmaktadır. Bu derlemede, osteoartritli bireylerde kullanılan bazı integratif uygulamalar ve bu uygulamalarda hemşirenin sorumluluklarına ilişkin bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, bütünleşik sağlık uygulamaları, hemşirelik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by NURHAN DOĞAN
Articles by SONGÜL GÖRİŞ
Articles by ZÜLEYHA KILIÇ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 318
Downloaded: 69
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

DOGAN N, GORIS S, KILIC Z. [INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DİAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS]. Spatula DD. 2017; 7(2): 60-64. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170613035019


Web Style

DOGAN N, GORIS S, KILIC Z. [INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DİAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS]. http://www.spatuladd.com/?mno=260826 [Access: February 24, 2018]. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170613035019


AMA (American Medical Association) Style

DOGAN N, GORIS S, KILIC Z. [INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DİAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS]. Spatula DD. 2017; 7(2): 60-64. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170613035019Vancouver/ICMJE Style

DOGAN N, GORIS S, KILIC Z. [INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DİAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS]. Spatula DD. (2017), [cited February 24, 2018]; 7(2): 60-64. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170613035019Harvard Style

DOGAN, N., GORIS, S. & KILIC, Z. (2017) [INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DİAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS]. Spatula DD, 7 (2), 60-64. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170613035019Turabian Style

DOGAN, NURHAN, SONGUL GORIS, and ZULEYHA KILIC. 2017. [INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DİAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS]. Spatula DD, 7 (2), 60-64. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170613035019Chicago Style

DOGAN, NURHAN, SONGUL GORIS, and ZULEYHA KILIC. "[INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DİAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS]." Spatula DD 7 (2017), 60-64. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170613035019MLA (The Modern Language Association) Style

DOGAN, NURHAN, SONGUL GORIS, and ZULEYHA KILIC. "[INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DİAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS]." Spatula DD 7.2 (2017), 60-64. Print.Turkish. doi:10.5455/spatula.20170613035019APA (American Psychological Association) Style

DOGAN, N., GORIS, S. & KILIC, Z. (2017) [INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DİAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS]. Spatula DD, 7 (2), 60-64. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170613035019