« Previous Article
Next Article »

Review Article Open Access


SYSTEMATIC ANALYSIS OF STUDIES RELATED TO REFLEXOLOGY APPLICATIONS CONDUCTED BETWEEN 2000 AND 2016 IN TURKEY

Gamze GÖKE ARSLAN, Şebnem ÇINAR YÜCEL, Mücahide GÖKCEN.

Abstract
INTRODUCTION: Reflexology, a special pressure technique and an energy balancing system, has beneficial effects on the regulation of blood circulation, gastrointestinal problems, hypertension etc. In this literature review, it was aimed to investigate studies conducted in Turkey on reflexology, one of the Complementary and Integrative Care applications. The studies were reviewed in terms of the type, sample and subject of the research, and characteristics of researchers.
MATERIALS-METHODS: The study included thesis studies and research on the reflexology treatments performed between 2000 and 2016 in Turkey. The study data were obtained from databases covering the fields of medicine and nursing (PubMed, Ulakbim etc.) and thesis. The sample of the study included 22 studies conducted between 2000 and 2016 in Turkey.
RESULTS: While 95.4% (n:21) of the studies were experimental, 4.6% (n:1) was semi-experimental. Of the studies, 86.4% (n:19) were conducted by academician nurses, 9.1% (n:2) by physiotherapists and 4.5% (n:1) by midwives. Of the studies performed by the academician nurses, 36.8% (n:7) were conducted in the Internal Medicine Nursing, 36.8% (n:7) in the Gynecology and Obstetrics Nursing, 15.8% (n:3) in the Fundamentals of Nursing and 5.3% (n:1) in the Pediatric Nursing and 5.3% (n:1) in the Mental Health and Phychiatric Nursing Department.
DISCUSSION: The review of the studies regarding of reflexology revealed that these studies were mainly used for pain control, constipation, management of symptoms such as fatigue and anxiety, and improvement of the quality of life. Application of reflexology is increasing day by day since it has positive effects on the body systems, and it is an easy and cheap method. Therefore, it is recommended that nurses should learn by professional persons and have certificate and implement therapies such as reflexology which has multi-dimensional benefits, and they should review evidence-based studies and include it in the nursing care.

Key words: Reflexology, Nursing, Complementary and integrative therapyTÜRKİYE’DE 2000-2016 YILLARI ARASINDA REFLEKSOLOJİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMETİK ANALİZİ

Özet
GİRİŞ: Refleksoloji, iyileşmeyi sağlamak amacıyla, refleks noktalarına ovma, sıvazlama ve sıkma hareketleri ile sağlanan özel bir basınç tekniği ve enerji dengeleme sistemidir. Refleksoloji kan dolaşımının düzenlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, sindirim problemleri (hazımsızlık, konstipasyon, bulantı-kusma vb.), hipertansiyon, baş ağrısı, üriner sistem problemleri, cinsel sorunlar vb. bir çok probleme yönelik yararlı etkileri vardır. Bu literatür incelemesinin amacı, tamamlayıcı ve bütünleştirici bakım uygulamalarından yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi olan refleksoloji uygulaması ile ilgili Türkiye’de yapılmış araştırmaları araştırmaların tipi, araştırmacı özellikleri, örneklem ve konuları açısından incelemektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya; 2000-2016 yılları arasında Türkiye’de refleksoloji uygulamasıyla ilgili yapılan tezler ve araştırmalar dahil edilmiştir. Veriler, tıp ve hemşirelik alanlarındaki veri tabanları (Siencedirect, Pubmed, Ulakbim...) ve tezlerden elde edilmiş, araştırmanın örneklemini, 2000-2016 yılları arasında Türkiye’de yapılmış olan toplam 22 çalışma oluşturmuştur.
SONUÇLAR: Araştırmaların; %95.4’ünün (n:21) deneysel, %4.6’inin (n:1) yarı deneysel tipte yapıldığı belirlenmiştir. Araştırmaların; %86.4’ü (n:19) akademisyen hemşireler, %9.1’i (n:2) fizyoterapistler, % 4.5’i (n:1) ise ebeler tarafından yürütülmüştür. Araştırmaların; %36.8’i (n:7) İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, %36.8’i (n:7) Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, %15.8’i (n:3) Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, %5.3’ü (n:1) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, %5.3’ü (n:1) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’ndaki akademisyen hemşireler tarafından yapıldığı saptanmıştır.
TARTIŞMA: Refleksoloji uygulaması ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde çalışmaların daha çok hipertansiyon, böbrek yetmezliği, KOAH ve kanser gibi kronik hastalıklara sahip olan bireyler üzerinde çalışıldığı görülmektedir. Çalışmalarda refleksoloji uygulamasının ağrı kontrolünde, konstipasyonun giderilmesinde, yorgunluk ve anksiyete gibi semptomların yönetiminde ve yaşam kalitesinin arttırılmasında kullanıldığı belirlenmiştir. Refleksoloji uygulamasının sistemler üzerindeki olumlu etkisi ve kolay, etkin ve ucuz bir yöntem olması nedeniyle sağlık alanındaki kullanımının gittikçe arttığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, hemşirelerin refleksoloji gibi çok boyutlu yararları olan terapileri bu alanda uzmanlaşmış profesyonel kişilerden öğrenerek uygulama sertifakası almaları, doğru şekilde uygulamaları ve refleksoloji ile ilgili yapılmış kanıta dayalı çalışmaları inceleyerek bu uygulamaları hemşirelik bakımına dahil etmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Refleksoloji, Hemşirelik, Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Bakım.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Gamze GÖKE ARSLAN
Articles by Şebnem ÇINAR YÜCEL
Articles by Mücahide GÖKCEN
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 844
Downloaded: 101
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

ARSLAN GG, YUCEL SC, GOKCEN M. [SYSTEMATIC ANALYSIS OF STUDIES RELATED TO REFLEXOLOGY APPLICATIONS CONDUCTED BETWEEN 2000 AND 2016 IN TURKEY]. Spatula DD. 2017; 7(1): 32-37. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513071015


Web Style

ARSLAN GG, YUCEL SC, GOKCEN M. [SYSTEMATIC ANALYSIS OF STUDIES RELATED TO REFLEXOLOGY APPLICATIONS CONDUCTED BETWEEN 2000 AND 2016 IN TURKEY]. http://www.spatuladd.com/?mno=261774 [Access: February 24, 2018]. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513071015


AMA (American Medical Association) Style

ARSLAN GG, YUCEL SC, GOKCEN M. [SYSTEMATIC ANALYSIS OF STUDIES RELATED TO REFLEXOLOGY APPLICATIONS CONDUCTED BETWEEN 2000 AND 2016 IN TURKEY]. Spatula DD. 2017; 7(1): 32-37. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513071015Vancouver/ICMJE Style

ARSLAN GG, YUCEL SC, GOKCEN M. [SYSTEMATIC ANALYSIS OF STUDIES RELATED TO REFLEXOLOGY APPLICATIONS CONDUCTED BETWEEN 2000 AND 2016 IN TURKEY]. Spatula DD. (2017), [cited February 24, 2018]; 7(1): 32-37. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513071015Harvard Style

ARSLAN, G. G., YUCEL, S. C. & GOKCEN, M. (2017) [SYSTEMATIC ANALYSIS OF STUDIES RELATED TO REFLEXOLOGY APPLICATIONS CONDUCTED BETWEEN 2000 AND 2016 IN TURKEY]. Spatula DD, 7 (1), 32-37. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513071015Turabian Style

ARSLAN, Gamze GOKE, Sebnem CINAR YUCEL, and Mucahide GOKCEN. 2017. [SYSTEMATIC ANALYSIS OF STUDIES RELATED TO REFLEXOLOGY APPLICATIONS CONDUCTED BETWEEN 2000 AND 2016 IN TURKEY]. Spatula DD, 7 (1), 32-37. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513071015Chicago Style

ARSLAN, Gamze GOKE, Sebnem CINAR YUCEL, and Mucahide GOKCEN. "[SYSTEMATIC ANALYSIS OF STUDIES RELATED TO REFLEXOLOGY APPLICATIONS CONDUCTED BETWEEN 2000 AND 2016 IN TURKEY]." Spatula DD 7 (2017), 32-37. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513071015MLA (The Modern Language Association) Style

ARSLAN, Gamze GOKE, Sebnem CINAR YUCEL, and Mucahide GOKCEN. "[SYSTEMATIC ANALYSIS OF STUDIES RELATED TO REFLEXOLOGY APPLICATIONS CONDUCTED BETWEEN 2000 AND 2016 IN TURKEY]." Spatula DD 7.1 (2017), 32-37. Print.Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513071015APA (American Psychological Association) Style

ARSLAN, G. G., YUCEL, S. C. & GOKCEN, M. (2017) [SYSTEMATIC ANALYSIS OF STUDIES RELATED TO REFLEXOLOGY APPLICATIONS CONDUCTED BETWEEN 2000 AND 2016 IN TURKEY]. Spatula DD, 7 (1), 32-37. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170513071015