Next Article »

Review Article Open Access


Two Different Complementary Methods In The Treatment Of Children With Acute Respiratory Tract Infection: Massage And Acupressure

SELDA YÜZER ALSAÇ, SEVİNÇ POLAT.

Abstract
ABSTRACT
Acute respiratory tract infections are among the most common childhood diseases and the most important causes of infectious diseases-related mortality and morbidity throughout the world. In the treatment of respiratory tract infections, in addition to the medical treatment, several complementary and alternative treatment methods are implemented to relieve and cure the symptoms of a child. In this compilation, information about the effects of massage and acupressure on the improvement of the symptoms of respiratory tract infections is provided.

Key words: Respiratory tract infection, child, complementary method, massage, acupressureAkut Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocukların Tedavisinde İki Farklı Tamamlayıcı Yöntem: Masaj ve Akupres

Özet
ÖZET
Akut solunum yolu enfeksiyonu çocukluk döneminde en sık görülen hastalıklar içinde yer alan ve tüm dünyada enfeksiyon hastalıklarına bağlı mortalite ve morbiditenin en önemli nedenleri arasındadır. Solunum yolu enfeksiyonlarında tıbbi tedavi ile birlikte çocuğu rahatlatma ve iyileştirmeye yönelik çeşitli tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu derlemede solunum yolu enfeksiyonlarında ortaya çıkan semptomları iyileştirmede masaj ve akupresin etkinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Solunum yolu enfeksiyonu, çocuk, tamamlayıcı yöntem, masaj, akupres


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by SELDA YÜZER ALSAÇ
Articles by SEVİNÇ POLAT
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 307
Downloaded: 67
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

ALSAC SY, POLAT S. [Two Different Complementary Methods In The Treatment Of Children With Acute Respiratory Tract Infection: Massage And Acupressure]. Spatula DD. 2017; 7(2): 48-52. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170618111116


Web Style

ALSAC SY, POLAT S. [Two Different Complementary Methods In The Treatment Of Children With Acute Respiratory Tract Infection: Massage And Acupressure]. http://www.spatuladd.com/?mno=263983 [Access: February 24, 2018]. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170618111116


AMA (American Medical Association) Style

ALSAC SY, POLAT S. [Two Different Complementary Methods In The Treatment Of Children With Acute Respiratory Tract Infection: Massage And Acupressure]. Spatula DD. 2017; 7(2): 48-52. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170618111116Vancouver/ICMJE Style

ALSAC SY, POLAT S. [Two Different Complementary Methods In The Treatment Of Children With Acute Respiratory Tract Infection: Massage And Acupressure]. Spatula DD. (2017), [cited February 24, 2018]; 7(2): 48-52. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170618111116Harvard Style

ALSAC, S. Y. & POLAT, S. (2017) [Two Different Complementary Methods In The Treatment Of Children With Acute Respiratory Tract Infection: Massage And Acupressure]. Spatula DD, 7 (2), 48-52. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170618111116Turabian Style

ALSAC, SELDA YUZER, and SEVINC POLAT. 2017. [Two Different Complementary Methods In The Treatment Of Children With Acute Respiratory Tract Infection: Massage And Acupressure]. Spatula DD, 7 (2), 48-52. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170618111116Chicago Style

ALSAC, SELDA YUZER, and SEVINC POLAT. "[Two Different Complementary Methods In The Treatment Of Children With Acute Respiratory Tract Infection: Massage And Acupressure]." Spatula DD 7 (2017), 48-52. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170618111116MLA (The Modern Language Association) Style

ALSAC, SELDA YUZER, and SEVINC POLAT. "[Two Different Complementary Methods In The Treatment Of Children With Acute Respiratory Tract Infection: Massage And Acupressure]." Spatula DD 7.2 (2017), 48-52. Print.Turkish. doi:10.5455/spatula.20170618111116APA (American Psychological Association) Style

ALSAC, S. Y. & POLAT, S. (2017) [Two Different Complementary Methods In The Treatment Of Children With Acute Respiratory Tract Infection: Massage And Acupressure]. Spatula DD, 7 (2), 48-52. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170618111116