« Previous Article
Next Article »

Review Article Open Access


The effect of Momordica on wound healing

Öznur GÜRLEK KISACIK, Ülkü YAPUCU GÜNEŞ.

Abstract
Momordica is one of the medicinal plants. One of the known effects of momordica is wound healing. The ripe fruits of momordica are used for treatment of wounds. The plant has been reported to precipitate growth factor production, stimulate fibroblast proliferation, increase oxygenation, to be an important factor in wound healing through accelerating capillary circulation. Many phyto-chemicals such as flavonoid and glycoside found in its composition have been reported to accelerate wound healing through anti-oxidant and anti-microbial activities and lead to positive outcomes with regard to wound contraction ability, wound closure time, epithelization process, tensile strength of the wound and the wound healing rate.

Key words: Wound, wound healing, momordica.Yara İyileşmesinde Kudret Narının Etkisi

Özet
Tıbbi bitkiler kapsamında bilinen bitkilerden biri de Kudret narıdır. Kudret narının bilinen önemli etkilerinden biri de yarayı iyileştirici özelliğidir. Kudret narı bitkisinin olgunlaşmış meyveleri yaraların tedavisinde kullanılmaktadır. Bitkinin yara iyileşme sürecinde; büyüme faktörlerinin üretilmesini hızlandırdığı, fibroblast hücrelerinin çoğalmasını sağladığı, kapiller dolaşımı hızlandırarak yara iyileşmesinde önemli bir faktör olan oksijenlemeyi arttırdığı, bileşimindeki flavanoid, glikozid gibi birçok fitokimyasalın, antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinden dolayı yara iyileşme sürecini hızlandırdığı, yara kontraksiyon yeteneği, yara kapanma zamanı, epitelizasyon süreci, yaranın gerilme kuvveti ve yara iyileşme hızı bakımından olumlu sonuçlara neden olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yara, yara iyileşmesi, kudret narı.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Öznur GÜRLEK KISACIK
Articles by Ülkü YAPUCU GÜNEŞ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 302
Downloaded: 87
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

KISACIK OG, GUNES UY. [The effect of Momordica on wound healing]. Spatula DD. 2017; 7(2): 53-59. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170628101821


Web Style

KISACIK OG, GUNES UY. [The effect of Momordica on wound healing]. http://www.spatuladd.com/?mno=267535 [Access: February 24, 2018]. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170628101821


AMA (American Medical Association) Style

KISACIK OG, GUNES UY. [The effect of Momordica on wound healing]. Spatula DD. 2017; 7(2): 53-59. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170628101821Vancouver/ICMJE Style

KISACIK OG, GUNES UY. [The effect of Momordica on wound healing]. Spatula DD. (2017), [cited February 24, 2018]; 7(2): 53-59. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170628101821Harvard Style

KISACIK, O. G. & GUNES, U. Y. (2017) [The effect of Momordica on wound healing]. Spatula DD, 7 (2), 53-59. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170628101821Turabian Style

KISACIK, Oznur GURLEK, and Ulku YAPUCU GUNES. 2017. [The effect of Momordica on wound healing]. Spatula DD, 7 (2), 53-59. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170628101821Chicago Style

KISACIK, Oznur GURLEK, and Ulku YAPUCU GUNES. "[The effect of Momordica on wound healing]." Spatula DD 7 (2017), 53-59. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170628101821MLA (The Modern Language Association) Style

KISACIK, Oznur GURLEK, and Ulku YAPUCU GUNES. "[The effect of Momordica on wound healing]." Spatula DD 7.2 (2017), 53-59. Print.Turkish. doi:10.5455/spatula.20170628101821APA (American Psychological Association) Style

KISACIK, O. G. & GUNES, U. Y. (2017) [The effect of Momordica on wound healing]. Spatula DD, 7 (2), 53-59. Turkish. doi:10.5455/spatula.20170628101821