Spatula DD. Year: 2017, Volume: 7

  Derleme

 • Ağrısı Olan Hastalarda Aromaterapi Kullanımı: Literatür İncelemesi
  The Use of Aromatherapy in Patients with Pain: A Literature Review [Turkish]
  Hatice ERDEM, Dilek SARI
  Spatula DD. 2017; 7(2): 65-76
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/spatula.20170822010628

 • Özgün Araştırma

 • Huzurevinde yaşayan yaşlılarda aromaterapinin anksiyete ve yaşam bulgularına etkisi
  Effects of aromatherapy on anxiety and vital signs of the elderly living in nursing homes [Turkish]
  Eda Ergin, Gamze Göke Arslan, Şebnem Çınar Yücel, Nihat Ayçemen
  Spatula DD. 2017; 7(1): 1-6
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/spatula.20160613035112

 • Derleme

 • Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocukların Tedavisinde İki Farklı Tamamlayıcı Yöntem: Masaj ve Akupres
  Two Different Complementary Methods In The Treatment Of Children With Acute Respiratory Tract Infection: Massage And Acupressure [Turkish]
  SELDA YÜZER ALSAÇ, SEVİNÇ POLAT
  Spatula DD. 2017; 7(2): 48-52
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/spatula.20170618111116

 • Özgün Araştırma

 • SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİTKİLER VE BİTKİSEL DESTEK ÜRÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİNİN VE KULLANIM DURUMLARININ SAPTANMASI
  DETERMINATION THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND USE STATUS ON THE HERBS AND HERBAL SUPPLEMENT PRODUCTS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS [Turkish]
  Sema Çalapkorur, Betül Öztürk, Saliha Dağlı, Miray Vatandaş
  Spatula DD. 2017; 7(1): 7-11
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/spatula.20170513065223

 • Derleme

 • Yara İyileşmesinde Kudret Narının Etkisi
  The effect of Momordica on wound healing [Turkish]
  Öznur GÜRLEK KISACIK, Ülkü YAPUCU GÜNEŞ
  Spatula DD. 2017; 7(2): 53-59
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/spatula.20170628101821

 • Özgün Araştırma

 • SIK GÖRÜLEN KADIN SAĞLIĞI SORUNLARINA KARŞI AKADEMİSYENLERİN KULLANDIĞI TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ
  COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE TREATMENT METHODS USED BY ACADEMICIANS AGAINST OF WOMEN'S HEALTH PROBLEMS [Turkish]
  Funda TOSUN GÜLEROĞLU, Rukiye HÖBEK AKARSU, Salime MUCUK
  Spatula DD. 2017; 7(1): 12-15
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/spatula.20170513070651

 • Derleme

 • OSTEOARTRİT TANISI ALMIŞ BİREYLERDE SEMPTOM YÖNETİMİNDE KULLANILAN BÜTÜNLEŞİK SAĞLIK UYGULAMALARI
  INTEGRATIVE HEALTH PRACTICES USED IN INDIVIDUALS DİAGNOSED WITH OSTEOARTHRITIS [Turkish]
  NURHAN DOĞAN, SONGÜL GÖRİŞ, ZÜLEYHA KILIÇ
  Spatula DD. 2017; 7(2): 60-64
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/spatula.20170613035019

 • Özgün Araştırma

 • DİSK HERNİ NEDENİYLE AĞRI YAŞAYAN BİREYLERİN TAMAMLAYICI VE İNTEGRATİF SAĞLIK UYGULAMALARINI KULLANIM DURUMU
  The Use of Complementary and Integrative Health Practices in Disc Herniation Patients [Turkish]
  Gülsüm Nihal Çürük, Yeliz Sürme, Hatice Yüceler Kaçmaz
  Spatula DD. 2017; 7(1): 16-20
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/spatula.20170603050439

 • Derleme

 • DESTEKLEYİCİ BİR HEMŞİRELİK GİRİŞİMİ: DOĞUMDA TERAPÖTİK DOKUNMA
  A SUPPORTING NURSING PRACTİCE: THERAPEUTIC TOUCHING ON LABOR [Turkish]
  Rabiye Erenoğlu, Mürüvvet BAŞER
  Spatula DD. 2017; 7(1): 21-25
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/spatula20170516091239

 • DİZ OSTEOARTRİTİNDE ALTERNATİF BİR UYGULAMA: AROMATERAPİ MASAJI
  Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy Massage [Turkish]
  Dilek EFE ARSLAN, Sevinç KUTLUTÜRKAN
  Spatula DD. 2017; 7(1): 26-31
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/spatula.20170516090830

 • TÜRKİYE’DE 2000-2016 YILLARI ARASINDA REFLEKSOLOJİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMETİK ANALİZİ
  SYSTEMATIC ANALYSIS OF STUDIES RELATED TO REFLEXOLOGY APPLICATIONS CONDUCTED BETWEEN 2000 AND 2016 IN TURKEY [Turkish]
  Gamze GÖKE ARSLAN, Şebnem ÇINAR YÜCEL, Mücahide GÖKCEN
  Spatula DD. 2017; 7(1): 32-37
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/spatula.20170513071015